Jäseneksi

Kuka voi liittyä jäseneksi?

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry:n jäseneksi voi liittyä kuka tahansa henkilö tai yhdistys/yritys, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja tarkoituksen.

Jäsenlajit

KNŠ:llä on kolme jäsenlajia: varsinainen jäsen, seniorijäsen ja kannatusjäsen.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alle 35-vuotias karjalainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus, ja hänet on mahdollista valita yhdistyksen hallitukseen.

Seniorijäseneksi voidaan hyväksyä 35 vuotta täyttänyt karjalainen henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Seniorijäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Seniorijäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen. Varsinainen jäsen siirtyy automaattisesti seniorijäseneksi sen kalenterivuoden lopussa, jona hän on täyttänyt 35 vuotta.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä ei-karjalainen henkilö tai yhdistys/yritys, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kannattajajäsen ei voi tulla valituksi yhdistyksen hallitukseen.

Siihen, kuka on karjalainen, ei ole olemassa mitään tarkkaa määritelmää. Yleisesti ottaen karjalaiseksi identifioituvalla oletetaan kuitenkin olevan jonkinlainen objektiivinen side tai suhde karjalaisuuteen. Tällainen side voi olla esimerkiksi karjalaiset vanhemmat tai isovanhemmat, kieli, kulttuurissa eläminen, avioliitto karjalaisen puolison kanssa tai muu vastaava yhteys.

Järjestömme on kaksikielinen, ja jäseneksi voi liittyä kuka tahansa karjalainen riippumatta siitä, onko hänen suvussaan puhuttu suomea, karjalaa vai jotain aivan muuta kieltä. Järjestömme tapahtumat ja kokoukset ovat turvallisia tiloja kaikenkielisille karjalaisille: emme salli esimerkiksi toisen karjalaisuuden kyseenalaistamista suomenkielisyyden perusteella tai toisaalta koskaan kehota karjalaa käyttävää henkilöä puhumaan suomea. Pyrimme myös tuottamaan mahdollisimman suuren osan yhdistyksemme materiaaleista, esimerkiksi kokouspöytäkirjat, sekä suomeksi että karjalaksi.

Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen, seniorijäsen, yksityinen kannatusjäsen: 25e/vuosi.
Alennettu jäsenmaksu (opiskelija, eläkeläinen, työtön, muu vähävarainen): 10e/vuosi.
Yritys tai yhdistys kannatusjäsenenä: 100e/vuosi.

KNŠ ei vaadi jäseniltään minkäänlaista todistusta tarpeesta alennettuun jäsenmaksuun, vaan luotamme jäsentemme omaan harkintaan. Kukin jäsen saa siis maksaa omantuntonsa mukaan joko täyden tai alennetun jäsenmaksun. Jos alennettukin jäsenmaksu tuottaa hankaluuksia, voit ottaa matalalla kynnyksellä yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan (paginanvedai[at]karjalazet.fi) anoaksesi jäsenmaksuvapautusta.

Jäsenmaksut kerätään yhdistyksen jäseniltä vuosittain tammi-helmikuussa. Kesken vuoden liittyneen uuden jäsenen jäsenmaksu kerätään, kun hallitus on hyväksynyt jäsenhakemuksen. Jäsenmaksu on samansuuruinen ympäri vuoden riippumatta siitä, mihin aikaan vuodesta jäsen on liittynyt yhdistykseen.

Jäseneksi liittyminen

Lue ensin yhdistyksen säännöt ja tietosuojaseloste.

Täytä sitten jäsenhakemus.

Hallitus käsittelee uudet jäsenhakemukset kerran kuussa, ja saat tiedon päätöksestä hallituksen seuraavan kokouksen jälkeen.