Ajankohtaista

Karjalaisten itsemäärittelyoikeus ei heikennä akateemista uskottavuutta

Yhdistyksen tietoon on tullut useampi tapaus, joissa opettajat ovat korkeakouluissa syrjineet ja pyrkineet vaientamaan karjalaisia opiskelijoita. Opinnäytetyön ohjauksesta on kieltäydytty väittäen, ettei karjalaista kulttuuria ole olemassa erillisenä suomalaisesta kulttuurista. Lisäksi karjalaisuuteen liittyvistä aiheista keskusteltaessa on vähätelty karjalaisten itsemäärittelyoikeutta ja vaadittu karjalaisuudesta sellaisia määritelmiä, joiden takana itse karjalainen yhteisö ei seiso. 

Karjalaisista tehtyyn tutkimukseen tulisi soveltaa vähemmistöjen tutkimuksen eettisiä ohjeita. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ohjeistaa tutkijaa perehtymään ennakkoon tutkittavaan yhteisöön, kulttuuriin ja näiden historiaan, jotta vältytään aiheuttamasta tarpeetonta haittaa tutkittaville tai heidän edustamilleen yhteisöille. Tutkittavien ja tutkijoiden välinen luottamus säilyy vain, jos tutkimuksiin osallistuvien henkilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia kunnioitetaan. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeita tulisi soveltaa tutkimuksen kohteena olevien ihmisten ja yhteisöjen lisäksi opiskelijoihin ja heidän tutkimusaiheisiinsa kaikilla tieteenaloilla. Tieteen vapaus on kuitenkin perustuslaillisesti turvattu ja sen harjoittajan tulisi voida valita oma tutkimusaiheensa vapaasti. 

Karjalaisen kulttuurin vähättely ja määrittely ulkoapäin suomalaiseksi kulttuuriksi mitätöivät vähemmistön itsemääräämisoikeuden. Se vie karjalaisilta osallisuuden heitä koskevassa tutkimuksessa. Vähemmistöllä on oikeus määritellä itsensä suhteessa valtakulttuuriin, ja vähemmistöön kuuluvien opiskelijoiden tulisi saada tehdä opinnäytetöitä ja muita suorituksia tästä näkökulmasta. 

Puolustautuva suhtautuminen karjalaisyhteisön esittämään kritiikkiin on osa ongelmaa. Koska tutkimusta karjalaisista on tehty suomalaisesta näkökulmasta ja suomalaisia varten, on tutkimuksen historiassa tuotettu virheellistä tietoa, jonka päälle tieteellisen tiedon rakentaminen vinouttaa kuvaa karjalaisuudesta.  

Suomen koulutusjärjestelmän kuuluisi olla opiskelijoille syrjinnästä vapaa ja yhdenvertainen tila, mutta kaikkialla tämä ei kuitenkaan toteudu. Vähemmistöön kuuluvan opiskelijan oikeus määritellä oma, vähemmistöään koskeva tutkimusaiheensa tulisi turvata. 

Kegripruazniekka 11.9.2021

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša järjesti yhtistyksen enzimäzen pruazniekan 11.9.2021. Pruazniekas kuulimmo ohjattuu paginua da livemuuzikkua, murginoičimmo yhtes da pajatimmo karjalakse. Oli ylen vessel jälgimäi vastavuo toine toizenke “oigies elokses”! Tapahtumas keral olluot ozanottajat tahtottih tapahtumale jatkuo, no nygöi olemmo ližännyh pruazniekan i vuvven 2022 ruandupluanah.

Suuret passibot muzikantoile, murginan luadijoile, Pajotin rahvahale karaokes da tiettäväine kaikile keral olluzile. Sežo passibo kaikile, kudamat oldih yhtistyksen pienen dengankeriändän kauti luadimas täs pruazniekas mahtollistu.

Täs kuvii pruazniekas.

* * *

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša järjesti ensimmäisen pruazniekkansa 11.9.2021. Ohjelmassa oli paneelikeskustelu, livemusiikkia, ruokaa ja karjalankielistä karaokea. Oli todella hienoa päästä lopulta näkemään toisiamme livenä! Tapahtumalle toivottiin kovasti jatkoa, joten Kegripruazniekka on nyt myös vuoden 2022 toimintasuunnitelmassamme.

Lämmin kiitos esiintyjille, pitopalvelulle, Pajotin väelle karaokesta ja etenkin kaikille osallistujille. Kiitos myös pienkeräykseen lahjoittaneille, jotka osaltaan olivat mahdollistamassa meille tätä hienoa juhlaa.

Tässä kuvia pruazniekasta.

* * *

Kuvat 2-3: Sivi Ihalainen
Kuvat 1, 4-10: Minna Raitavuo

Hallituksen sähköpostiosoitteet jälleen käytössä

Hallituksen sähköpostiosoitteet jälleen käytössä

Ilouutisia: KNŠ:n hallituksen @karjalazet.fi-päätteiset sähköpostiosoitteet ovat taas käyttökunnossa!

Voit ottaa koko hallitukseen yhteyttä osoitteella info@karjalazet.fi. Edelleen on toiminnassa myös karjalazetnuoretsuomes@gmail.com; info-osoite uudelleenohjautuu automaattisesti gmailiin.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä suoraan tiettyyn hallituksen jäseneen:

Puheenjohtaja: paginanvedai@karjalazet.fi
Puheenjohtajaan voi ottaa yhteyttä missä tahansa yhdistykseen liittyvissä asioissa.

Varapuheenjohtaja: varapaginanvedai@karjalazet.fi
Varapuheenjohtajaan voi ottaa yhteyttä missä tahansa yhdistykseen liittyvissä asioissa.

Sihteeri: sekretari@karjalazet.fi
Sihteeriin voi ottaa yhteyttä missä tahansa yhdistykseen liittyvissä asioissa, erityisesti jos asiasi koskee vuosikokouksia, jäsenrekisteriä tai nettisivuja.

Rahastonhoitaja: kassari@karjalazet.fi
Rahastonhoitajaan voi ottaa yhteyttä erityisesti yhdistyksen talouteen liittyvissä asioissa.

Häirintäyhdyshenkilöt: hairicendyyhtyshengilo@karjalazet.fi, varapaginanvedai@karjalazet.fi
Häirintäyhdyshenkilöihin voit ottaa yhteyttä, jos olet kokenut häirintää yhdistyksen tiloissa tai tapahtumissa. Heidän kanssaan voit keskustella asiasta luottamuksellisesti, ja tarvittaessa häirintäyhdyshenkilöt voivat tuoda asian anonyymisti hallituksen tietoon.

Somevastaavat: some@karjalazet.fi
Somevastaaviin voit ottaa yhteyttä erityisesti yhdistyksen someihin liittyvissä asioissa.

Kegripruazniekan ilmoittautuminen 1.7.-20.8.

Kegripruazniekan ilmoittautuminen 1.7.-20.8.

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry järjestää Kegripruazniekan eli karjalaisen sadonkorjuujuhlan lauantaina 11.9.2021 Joensuussa, Kulttuuritehdas Siihtalan tiloissa. Tapahtumaan ovat tervetulleita sekä yhdistyksen jäsenet että muut Kegripruazniekasta kiinnostuneet.

Ohjelmassa on mm. livemusiikkia, juhlaruoka, paneelikeskustelua sekä kirjavaihto- ja myyntipöydät. Tapahtuman tarkoitus on elvyttää karjalaista praasniekka- eli juhlaperinnettä ja tuoda karjalaisia yhteen viettämään aikaa keskenään.

Ilmoittautuminen on auki 20.8. asti tai kunnes suunniteltu osallistujamäärä on täynnä. Voimme näillä näkymin ottaa tiloihin sisälle max 100 henkilöä, johon sisältyvät myös tapahtuman järjestäjät ja juhlatilan henkilökunta. Mikäli koronatilanne edellyttää suunniteltua pienempää osallistujamäärää, rajaamme osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä, yhdistyksen jäsenet etusijalla.

Juhlan osallistumismaksu on KNŠ:n jäsenille 26 euroa ja muille 36 euroa.

Osallistumismaksu laskutetaan mukaan mahtuneilta ilmoittautumisajan päätyttyä. Voit perua ilmoittautumisesi maksutta 20.8. asti, minkä jälkeen joudumme perimään täyden osallistumismaksun, vaikka peruisit osallistumisesi. Maksettu osallistumismaksu palautetaan osallistumisensa peruneelle sairastapauksessa lääkärintodistusta vastaan. Muista, että tapahtumaan ei missään tapauksessa saa osallistua koronaoireisena.

Seuraamme jatkuvasti THL:n ohjeistuksia tapahtumien järjestämisestä ja voimassaolevista suosituksista koronaturvallisuuden suhteen ja muokkaamme suunnitelmia niiden mukaisesti. Huolehdimme tapahtumassa hyvästä käsihygieniasta ja kehotamme jokaista muistamaan turvavälit. Näillä näkymin edellytämme maskin käyttöä kaikilta niiltä osallistujilta, joilta terveydelliset syyt eivät sitä estä. Jos Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin koronatilanne huononee niin paljon, että tapahtuma joudutaan perumaan kokonaan, osallistumismaksuista pyritään palauttamaan osallistujille mahdollisimman suuri osa riippuen siitä, mitä kuluja yhdistys on jo joutunut tapahtumaa varten maksamaan.

Suurin osa Kulttuuritehdas Siihtalan tiloista on esteettömiä. Toinen kahdesta sisäänkäynnistä on esteetön ja talossa on yksi inva-WC.

Ilmoittautumislomakkeelle tallennettuja tietoja käsitellään KNŠ:n jäsenrekisterin tietosuojaselosteen mukaisesti, niitä käytetään vain tapahtuman viestintään, ja ne hävitetään viimeistään vuosi tapahtuman jälkeen. Tietosuojaseloste: https://www.karjalazet.fi/tietosuojaseloste/

Pruazniekkaan ilmoittautuminen on päättynyt.

Pienkeräys 1.6.-31.8.2021

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry järjestää 1.6.-31.8.2021 pienkeräyksen, jonka tuotot käytetään Kegripruazniekkaan eli karjalaiseen sadonkorjuujuhlaan.

Kegripruazniekka järjestetään lauantaina 11.9. Joensuussa, Kulttuuritehdas Siihtalan tiloissa. Ohjelmassa on mm. livemusiikkia, pitopalvelun valmistama ja tarjoilema juhlaruoka, paneelikeskustelua sekä kirjavaihto- ja myyntipöydät. Tapahtuman tarkoitus on elvyttää karjalaista praasniekka- eli juhlaperinnettä ja tuoda yhteen eri ikäisiä karjalaisia.

Seuraamme jatkuvasti THL:n ohjeistuksia tapahtumien järjestämisestä ja voimassaolevista suosituksista koronaturvallisuuden suhteen ja muokkaamme suunnitelmia niiden mukaisesti. Edellytämme osallistujilta hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, suosittelemme maskin käyttöä ja pidämme huolen, että tapahtumassa on käsidesiä tarjolla. Jos tapahtumaa ei voida koronan takia järjestää 11.9., se siirretään eteenpäin soveltuvalle päivämäärälle vuoden 2022 puolella. Jos juhlan järjestäminen estyisi kokonaan, pienkeräyksellä saadut varat käytetään johonkin muuhun karjalaista kulttuuria ja karjalaisten nuorten hyvinvointia tukevaan tapahtumaan.

Pienkeräys on päättynyt. Lämmin kiitos lahjoituksestasi! Suuri passibo sinule!

– – –

Pienkeräysnumero: RA/2021/673
Pienkeräyksen järjestäjä: Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry
Järjestäjän yhteyshenkilö: Yhdistyksen sihteeri Laura Hirvonen (lauramarjukka[at]gmail.com, 0400 560 470)

– – –

Kuvituskuva: SA-kuva

Kegripruazniekka 11.9. Joensuussa

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry järjestää lauantaina 11.9.2021 Kegripruazniekan eli karjalaisen sadonkorjuujuhlan Joensuussa, Kulttuuritehdas Siihtalan tiloissa!

Ohjelmassa on mm. livemusiikkia, pitopalvelun valmistama ja tarjoilema juhlaruoka, paneelikeskustelua sekä kirjavaihto- ja myyntipöydät. Tapahtuman tarkoitus on elvyttää karjalaista praasniekka- eli juhlaperinnettä ja tuoda karjalaisia yhteen viettämään aikaa keskenään.

Tapahtumaan myydään rajallinen määrä lippuja. Ilmoittautumislinkki julkaistaan 1.7. ja se on auki 20.8. tai kunnes osallistujamäärä on täynnä. Lippujen hinta varmistetaan ilmoittautumisen alkuun mennessä. Kannattaa toimia nopeasti, sillä jos syksyn koronatilanne edellyttää suunniteltua pienempää osallistujamäärää, rajaamme osallistujia ilmoittautumisjärjestyksessä, yhdistyksen jäsenet etusijalla.

Seuraamme jatkuvasti THL:n ohjeistuksia tapahtumien järjestämisestä ja voimassaolevista suosituksista koronaturvallisuuden suhteen ja muokkaamme suunnitelmia niiden mukaisesti. Edellytämme osallistujilta hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, suosittelemme maskin käyttöä ja pidämme huolen, että tapahtumassa on käsidesiä tarjolla.

– – –

Kuvituskuva: SA-kuva

Edäkoufeikodvaskerähmö

Etäkahvittelukokous järjestetään jälleen 28.4. klo 17 alkaen Zoomissa. Mukaan ovat tervetulleita kaikki nuoret karjalaiset, jotka haluavat vaikuttaa tapahtumien sisältöön tai toteutukseen.

Edellisessä kokouksessa suunniteltiin alustavasti kaikki tänä vuonna jo järjestetyt kokoukset aikaisemmin kerätyn palautteen pohjalta ja suunniteltiin alustavaa rakennetta sekä teemoja loppuvuoden tapahtumille. Aikaisemmassa kokouksessa oli ihmisiä paikalla neljä ja sama tiimi jatkaa edelleen, mutta uudet äänet ja mielipiteet, etenkin kokouksissa käyneiltä jäseniltä, ovat tervetulleita! Myös muut kiinnostuneet, esimerkiksi vierailijapuhujiksi tahtovat voivat tulla kokoukseen kertomaan ideansa. Ideoita tai yhteistyötoiveita voi tietenkin lähettää myös viestitse.

Tänä vuonna jo järjestetyissä etätapahtumissa teemoina on ollut omaan karjalaisuuteensa tutustuminen ja UEF:in karjalan kielen ja kulttuurin opintojen esittely, joissa vierailivat Helka Riionheimo ja Natalia Giloeva. Tulevia tapahtumia on toukokuussa järjestettävä valitusiltama jäsenille, kesäkuussa järjestettävä sukututkimuskodvaine sekä heinäkuussa jäsenille järjestettävä karjalainen levyraati.

Linkin etäkahvittelukokoukseen saa sähköpostitse tai somessa yksityisviestillä pyytämällä. Tervetuloa mukaan!

Uudistuneet nettisivut, osa 2

No niin, kokeillaanpa uudelleen. Toissapäiväisen päivityksen jälkeen ilmeni, että uudistetulle sivustolle valitsemani WordPressin Twenty ten -teema ei ollutkaan mobiilioptimoitu, vaan nettisivuista näkyi puhelimellakin tietokonenäytölle tarkoitettu versio, jota oli hankala lukea pieneltä ruudulta. Vaihdoin teemaa, ja nyt sivusto toimii nätisti myös mobiiliversiona.

Virheitä sattuu, ja tällä kertaa ongelma oli onneksi helposti korjattavissa. 🙂

Aurinkoista alkuviikkoa!

Terveisin
nettisivuvastaava Laura

Tervetuloa KNŠ:n uudistuneille nettisivuille!

KNŠ:n nettisivut uudistettiin perusteellisesti huhtikuussa 2021, kun ne siirrettiin toimimaan WordPressillä. Uudistuksen ansiosta sivusto on nyt entistä selkeämpi ja kattavampi, ja nyt sivujen päivittämiseen voi osallistua yhtä aikaa useampikin yhdistyksen hallituksen jäsen.

Jos nettisivuista on palautetta tai kysyttävää, voit kommentoida tähän artikkelin alle tai laittaa viestiä osoitteeseen karjalazetnuoretsuomes@gmail.com.

Terveisin Laura