Kartonkinen Karjalan lippu maljakossa auringonkukkien kanssa. Taustalla erottuu sumeana ihminen, joka laulaa mikrofoniin.

Tule terveh!

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry:n tavoittehinnu on puolistua karjalazien oigevuttu omah kieleh da kul’tuurah, kehittiä da suaha tunnetukse karjalan kieldy da karjalastu kul’tuurua, kannattua karjalazien nuorien kielellisty da kul’tuurallistu identitiettua dai karjalan kielen elvytändyruaduo da eistiä edehpäi kielellisty yhtenverdažuttu Suomes.

Yhtistys järjestäy monenluadustu kul’tuurutoimindua nuorih niškoi, ottau ozua yhteiskunnallizeh paginah, luadiu tiijoitusruaduo da ruadau yhtes toizien, yhtistyksen omih tavoittehih pättävien yhtistyksien da ristikanzoin kel.


Tervetuloa!

Karjalazet Nuoret Suomes – Karjalaiset Nuoret Šuomešša ry on kulttuurijärjestö, jonka tarkoituksena on edistää, kehittää ja tehdä tunnetuksi karjalan kieltä ja karjalaista kulttuuria, tukea karjalaisten nuorten kieli- ja kulttuuri-identiteettiä, tukea karjalan kielen elvytystyötä ja edistää kielellistä yhdenvertaisuutta Suomessa.

Yhdistys järjestää monipuolista nuorille suunnattua kulttuuritoimintaa, osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, harjoittaa tiedotustoimintaa ja tekee yhteistyötä muiden, tarkoitukseensa yhteensopivien tahojen kanssa.